Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủy Lợi năm 2021

 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA101
 • Chỉ tiêu: 120
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp)
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA104
 • Chỉ tiêu: 180
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA113
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA102
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA107
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA110
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Thủy văn học
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA103
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA126
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Việt – Anh)
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA127
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA105
 • Các chuyên ngành:
  • Kỹ thuật cơ khí
  • Công nghệ chế tạo máy
 • Chỉ tiêu: 210
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kinh tế
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA401
 • Chỉ tiêu: 90
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kế toán
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA403
 • Chỉ tiêu: 170
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kế toán (Chất lượng cao Việt – Anh)
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA408
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Ngôn ngữ Anh
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA203
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh)
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA201
 • Trường hợp tác: Đại học Arkansas (Hoa Kỳ)
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh)
 • Mã đăng ký xét tuyển: TLA201
 • Trường hợp tác: ĐH bang Colorado (Hoa Kỳ)
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Rate this post
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này