Connect with us

Thú Cưng

Tiếng nói của người đại biểu nhân dân Nguyễn Thị Lan trong nhiệm kỳ Quốc hội thứ XIV – Bệnh viện thú y – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Published

on

Tròn một nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội. Với tư cách là người đại biểu của Nhân dân, với cái tâm và cái tầm của mình, vị nữ đại biểu Quốc hội đã nói lên một cách trọn vẹn tiếng nói của người dân trên nghị trường. Nhân kỷ niệm 75 ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu Phần 1 – Tiếng nói của nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan về các vấn đề Quốc kế Dân sinh.   

GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Một trong những hoạt động quan trọng của Quốc hội là thảo luận về kết quả và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, hằng năm. Trong hoạt động này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan đã nhiều lần tham gia bàn luận và đưa ra các kiến nghị, đề xuất có trách nhiệm. Dưới góc độ của một người quản lý và trực tiếp làm công tác khoa học, giáo dục, xuyên suốt cả nhiệm kỳ, ý kiến của nữ đại biểu tập trung mạnh vào nhiều nội dung rất mới hiện nay, trong đó có khởi nghiệp đổi mới sang tạo. Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan thì Việt Nam hiện đang cần một chính sách đột phá phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Phát biểu về kết quả phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2021, bà cho rằng nhiệm vụ, giải pháp thứ năm trong Báo cáo của Chính phủ đề cập việc chú trọng đặc biệt đến đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước là một giải pháp đúng đắn mang tính đột phá, tạo động lực then chốt để phát triển nền kinh tế tri thức nhanh và bền vững. Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan thì trường đại học, viện nghiên cứu là một trong ba thành tố quan trọng nhất trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Việt Nam có 237 trường đại học với 16.500 tiến sỹ, 574 giáo sư, 4.113 phó giáo sư, có quan hệ hợp tác quốc tế với hầu hết các tổ chức khoa học công nghệ hàng đầu trên thế giới, đây thực sự là nguồn lực quý giá có tiềm năng to lớn mà chúng ta cần phát huy, khai thác để đóng góp tích cực cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, mặc dù khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các trường đại học, viện nghiên cứu đã có những chuyển biến tích cực, xong những đóng góp từ khu vực này cho sự phát triển của đất nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp start-up cũng đã được quan tâm nhiều, tuy nhiên mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ spin-off chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự có cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy mô hình này phát triển ở các trường đại học. Bà cho rằng, việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là một quá trình có nhiều điểm đột phá, mà xương sống của sự phát triển là khoa học công nghệ với vai trò dẫn dắt của các trường đại học, các viện nghiên cứu và gắn bó hữu cơ với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh: “khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có vai trò nền tảng, quan trọng để phát triển một nền kinh tế tri thức bền vững. Và để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đó, chúng ta không thể không chú trọng đến mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ spin-off và đặc biệt vai trò dẫn dắt tiên phong to lớn của các trường đại học, viện nghiên cứu – nơi không những đóng góp nhiều ý tưởng và công nghệ đột phá mà còn là nơi cung cấp nguồn nhân lực không những giàu tiềm năng về khoa học công nghệ mà còn đầy sức trẻ với khát vọng khởi nghiệp mạnh mẽ, vì một nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường”. Gắn với lĩnh vực nông nghiệp, thuộc chuyên môn của mình, đại biểu Nguyễn Thị Lan nói: “Trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi chúng ta đang có nhiều lợi thế và dư địa để đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo là chìa khóa để biến Việt Nam khát vọng hùng cường thành một quốc gia khởi nghiệp có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế”. Với các hiểu biết sâu sắc của mình về nội dung này, sau những lập luận rất thuyết phục trong các phát biểu trên nghị trường, nữ đại biểu đề xuất Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường đại học, đặc biệt là chú trọng mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ từ nguồn tài nguyên nguyên bản là spin-off, một mô hình mà thế giới coi là có hiệu quả thiết thực để phát triển và thương mại hóa các công nghệ được nghiên cứu thành công từ các trường đại học. 

Đi sâu hơn vào lĩnh vực công tác, với tư cách là người lãnh đạo và thực hiện công tác khoa học và đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, cần tăng cường khởi nghiệp cho sinh viên. Theo bà, khởi nghiệp không phải là thiếu nguồn vốn tài chính mà là thiếu kiến thức và năng lực, đây là nền móng giúp nhận thức rõ ràng, đầy đủ hơn về khởi nghiệp, từ đó đảm bảo khởi nghiệp đi vào chiều sâu lâu dài và liên tục. Trong đó, khó khăn lớn nhất của khởi nghiệp nông nghiệp là thiếu nguồn nhân lực trẻ có trình độ, thiếu môi trường và các nguồn lực cho khởi nghiệp, rủi ro lớn cả về tự nhiên và thị trường. Việc thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp phải dựa vào 3 trụ cột: Đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp nông nghiệp; tạo dựng môi trường khởi nghiệp tại nông thôn; hỗ trợ vốn và pháp lý cho thanh niên nông thôn và những người muốn khởi nghiệp nông nghiệp. Và lực lượng trước mắt để đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp nông nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo là hàng chục ngàn sinh viên trong khối các trường nông, lâm, ngư nghiệp trên cả nước tốt nghiệp hàng năm. Các trường khối nông nghiệp cần xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp bài bản, hệ thống nhằm từng bước đưa tư tưởng khởi nghiệp thấm vào suy nghĩ, đồng thời trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cho sinh viên khi ra trường”. Từ kinh nghiệm thực tiễn của cơ sở đào tạo nơi mình đang công tác và lãnh đạo, đại biểu Nguyễn Thị Lan khẳng định: “các trường đại học cần gắn tự chủ với hỗ trợ khởi nghiệp”. Xuất phát từ quan điểm đó, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một Khu khởi nghiệp được xây dựng trên diện tích vốn trước đây là đất chưa được sử dụng, bị các hộ dân cư bên ngoài biến thành “bãi rác” bất đắc dĩ. Để hỗ trợ các ý tưởng Khởi nghiệp cho sinh viên, Học viện đã tổ chức các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, qua đó, các hồ sơ của thí sinh có ý tưởng tốt sẽ được Học viện lựa chọn, ưu tiên tạo điều kiện về mặt bằng, cơ sở vật chất tại Khu khởi nghiệp để sinh viên trực tiếp tổ chức kinh doanh các mặt hàng – dịch vụ phục vụ cho chính sinh viên trong Học viện. Cũng từ thực tiễn hoạt động khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh: “chương trình khởi nghiệp quốc gia không thể mang tính phong trào” mà cần có chiều sâu, thường xuyên, liên tục và bền vững.

GS. TS Nguyễn Thị Lan phát biểu tại phiên họp của Quốc hội

Là nhà khoa học, nhà giáo dục và lãnh đạo một cơ sở khoa học, giáo dục có bề dày truyền thống, có uy tín, một nội dung được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan quan tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đại biểu thì không có nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ không có đột phá, gắn với ngành nông nghiệp, nữ đại biểu cho rằng: “Không thể có một nền nông nghiệp phát triển nếu thiếu vai trò dẫn dắt và nguồn lực từ khoa học, công nghệ. Khoa học và công nghệ sẽ là đòn bẩy trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế phát triển của đất nước”. Vì vậy, bà đề xuất: Gắn kết khuyến nông với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Giao cho các cơ sở đào tạo nông nghiệp làm đầu mối cùng với doanh nghiệp địa phương, nông dân xây dựng lại chương trình đào tạo khuyến nông sát thực hơn. Đầy đủ kiến thức, kỹ năng hơn phục vụ trực tiếp cho tái cơ cấu nông nghiệp và nông thôn mới. Đầu tư xây dựng các mô hình thí điểm hoàn chỉnh, phát triển bền vững và hiệu quả. Giúp nông dân các phương pháp làm, kỹ thuật cụ thể, đúng những thứ người nông dân cần. Như vậy, Chính phủ cần đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo nông nghiệp có năng lực, đào tạo ra các cán bộ hạt nhân chuyên về nông thôn mới, đào tạo các giáo viên cho chương trình khuyến nông có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng thực tiễn đòi hỏi của nông thôn mới.

Ngoài ra, với mối quan tâm sâu sắc của mình về nguồn nhân lực chất lượng cao, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đại biểu Nguyễn Thị Lan đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ rằng: “Trong thời gian qua, Việt Nam được coi là một trong những nước nói nhiều nhất đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, tôi có cảm giác là nhiều bộ, ngành, địa phương chưa có chương trình hành động và giải pháp cụ thể để thích ứng với cuộc cách mạng này. Xin Bộ trưởng cho biết ngành giáo dục đã làm gì và có chính sách gì mới để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0?”. Đáp ứng mối quan tâm của nữ đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phần giải trình trước Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan khá hài lòng với câu trả lời và chương trình hành động của Bộ trưởng đồng thời cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những hành động cụ thể, có các văn bản chỉ đạo cụ thể và đang triển khai tốt công tác này.

 Như vậy, trong nhiệm kỳ Quốc hội thứ XIV, nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn thị Lan đã nói tiếng nói của người dân, của nhà giáo, nhà khoa học về các vấn đề Quốc kế, Dân sinh với tư cách người đại biểu Nhân dân, dưới góc nhìn của một người quản lý, nhà giáo, nhà khoa học, nhà nông học về các nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn rộng lớn và sâu sắc.

Nguồn: https://vnua.edu.vn/

Rate this post
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thú Cưng

Cách chăm sóc chó mẹ mang thai

Published

on

By

Dinh dưỡng hợp lý cùng chế độ ăn cân bằng luôn luôn là nhân tố quan trọng giúp cún cưng của bạn khỏe mạnh. Đối với những chú chó mang thai điều này lại vô cùng quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chó mẹ mà cả chó con. Sau đây là một số thông tin tham khảo cách chăm sóc chó mẹ mang thai tốt nhất mà Mèo Cún Pet shop muốn chia sẻ đến bạn.

Tiêm chủng trước khi chó mang thai

Hệ miễn dịch của chó mẹ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng miễn dịch của chó con. Sức đề kháng của chó mẹ sẽ được truyền cho con ngay từ những dòng sữa đầu tiên. Đó là lý do vì sao bạn cần tiêm vắc – xin cho chó mẹ trước khi bắt đầu phối giống.

Kiểm soát lượng ký sinh trùng trong chó mang thai

Các loại giun, sán sẽ được truyền từ chó mẹ sang chó con qua dạ con và sữa mẹ. Điều này ảnh hưởng không tốt cho chó sắp thụ thai khi có ký sinh trùng trong đường ruột hoặc mạch máu. Nếu hàng tháng bạn đều cho chó tẩy giun sán thì cả 2 loài ký sinh trùng này sẽ khó có thể sinh sôi.

Diệt bọ chét cho chó mẹ cũng là bước quan trọng trước khi chó con được sinh ra. Vì rằng trong thời kỳ sinh sản chỉ được dùng thuốc xịt methoprene để diệt bọ chét.

Chế độ dinh dưỡng cho chó đang mang thai

Vì trong giai đoạn mang thai và nuôi con khiến nhu cầu về dinh dưỡng của chó mẹ tăng cao. Nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn này còn nhiều hơn thời kỳ trưởng thành. Tuy nhiên, để chó con không bị các cơ quan bên trong chèn ép, chó mẹ không nên ăn quá nhiều.

Thay vì cho chó mẹ ăn một hoặc hai bữa lớn, hãy cho chú chó ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Bổ sung lượng nước đầy đủ, mọi lúc, mọi nơi.

Một số chó mang thai có thể ăn không ngon miệng, thậm chí là “ốm nghén” trong 3 – 4 tuần đầu thai kỳ. Triệu chứng này sẽ diễn ra trong khoảng một tuần. Nếu không, hãy đưa chúng đến bác sĩ thú y để được thăm khám và chữa trị kịp thời.

Đưa chó đang chửa đi khám bác sĩ thú y

Nếu chó mẹ chưa được đưa đi khám trước lúc mang thai, bạn hãy đưa pet đi khám sau 30 ngày mang thai. Cuộc kiểm tra đảm bảo sức khỏe cho cả chó mẹ và thai nhi. Lúc này, các bác sĩ sẽ sử dụng máy siêu âm hoặc phân tích hoocmon sinh lý để xác nhận tình trạng và sức khỏe của thai nhi. Tại một số cơ sở thú y, bác sĩ sẽ gợi ý chụp X quang 3 tuần trước khi xác định được số lượng chó con. Như vậy bạn có thể biết được khi nào chó mẹ đã đẻ xong và đảm bảo tất cả chó con đã ra hết.

Tập luyện cho chó chửa

Đi bộ là bài tập nhẹ nhàng giúp chó của bạn duy trì được thể lực và sức khỏe tốt. Béo phì là một mối nguy hiểm tiềm tàng khi kỳ sinh nở đến gần nên hãy kiểm soát cân nặng của chó qua các bài tập rèn luyện và quan tâm đến nhu cầu calo của chúng.

Bạn cần lưu ý, trong khoảng 3 tuần mang thai cuối cùng, chó mẹ nên được cách ly khỏi những con chó khác. Sự cách li này sẽ bảo vệ chó mẹ khỏi virus herpes. Đây là một loại virus có thể gây nên những cơn đau âm đạo hoặc khô mũi. Tuy nó vô hại với chó mẹ nhưng lại rất nguy hiểm cho chó con.

Tham khảo: Sỉ lẻ phụ kiện cho chó mèo


Source meocun.com

Rate this post

Continue Reading

Thú Cưng

Cách chọn thức ăn cho chó Poodle nhỏ

Published

on

By

Poodle là giống chó nhỏ, với vẻ ngoài dễ thương, được nuôi phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, loại chó này thường mắc các bệnh đến đường tiêu hóa. Vì thế việc chọn thức ăn cho chó Poodle nhỏ phù hợp để giúp Poodle phát triển khỏe mạnh luôn là bài toán khó đối với người nuôi chó.

Những điều cần biết khi chọn thức ăn cho chó Poodle

Poodle – giống chó khá kén ăn bởi có hệ tiêu hóa tương đối yếu. Vì thế, các bạn cần phải lưu ý đến độ tuổi để lựa chọn thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Chó Poodle dưới 2 tháng tuổi

Chó Poodle dưới 2 tháng tuổi vẫn còn nhỏ và đang bú sữa mẹ, vì thế bạn có thể kết hợp hạt thức ăn khô đã ngâm mềm với cháo xay nhuyễn để bổ sung thức ăn cho bé. Lưu ý, tuyệt đối không được cho cún ăn miếng thức ăn to hoặc các loại xương bởi nếu bị hóc sẽ rất nguy hiểm

Poodle từ 3 – 6 tháng tuổi

Trong giai đoạn này, chó bắt đầu chuyển sang ăn các loại thức ăn dễ tiêu hóa, mềm như cháo kết hợp cùng các loại thịt. Lưu ý, bổ sung thêm rau xanh, khoáng chất và vitamin với sữa và trứng.

Hãy tập cho chó ăn các loại thức ăn khô cho chó xen kẽ với thức ăn tươi. Ngoài ra, bạn nên ngâm hạt thức ăn khô mềm ra để Poodle dễ ăn và tiêu hóa hơn.

Poodle trên 6 tháng tuổi 

Chó Poodle trên 6 tháng tuổi đã có hệ tiêu hóa ổn định, vì thế bạn có thể bổ sung thêm thực phẩm và khẩu phần ăn vào mỗi bữa. Nếu muốn bộ lông đẹp mượt mà hơn thì bạn có thể bổ sung thêm cà rốt, bì lợn, trứng vịt lộn, viên dầu cá vào khẩu phần ăn của Cún.

Ngoài ra, hãy cho Poodle uống nhiều nước, không cho ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, cho ăn đúng giờ và thức ăn thừa phải bỏ đi không được để lại nhé!

Các loại thức ăn cho chó Poodle nhỏ

Thức ăn hạt mềm Zenith

Thức ăn hạt mềm Zenith là một trong những loại thức ăn cho chó Poodle nhỏ được nhiều người lựa chọn. Bởi nó rất dễ tiêu hóa, không cần phải ngâm vào nước. Đây là dòng sản phẩm giúp nuôi dưỡng xương khớp và da lông và ngăn ngừa sự lão hóa của làn da. Đặc biệt, với thành phần gạo lứt trong Zenith giúp ngăn ngừa tình trạng béo phì.

Royal Canin Mini

Royal Canin là hãng chuyên sản xuất thức ăn dành cho các giống chó nhỏ. Với tạo hình riêng dành cho chó con với bộ hàm nhỏ, vitamin, khoáng chất và protein cần thiết để hỗ trợ giai đoạn phát triển ngắn của chó con và phát triển hệ miễn dịch.

Đặc biệt, Royal Canin Mini giúp hỗ trợ sự phát triển hệ thống miễn dịch với các vitamin và chất chống oxy, hóa thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn trong việc lựa chọn mua thức ăn cho chó Poodle nhỏ. Chúc bạn thành công nuôi dạy chú chó Poodle nhà mình luôn khỏe mạnh và sự vui tươi nhí nhảnh nhé!

Tags:
thức ăn cho chó Poodle nhỏ


Source meocun.com

Rate this post

Continue Reading

Thú Cưng

Thức ăn khô cho chó husky có nên là giải pháp lâu dài?

Published

on

By

Husky là giống chó tuyết sinh sống, có nguồn gốc tổ tiên là giống chó kéo xe. Husky có cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai cùng với đó là khả năng chuyển hóa năng lượng tuyệt vời. Chính vì thế, chỉ cần nạp một lượng nhỏ thức ăn cũng có thể cung cấp năng lượng cho một ngày dài. Trong cuộc sống đời thường husky không phàm ăn, cho nên nhiều người muốn chuyển từ cho husky ăn cơm sang sử dụng thức ăn khô cho chó husky để tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Nhưng liệu đây có phải là giải pháp đúng? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé. 

Husky ăn gì?

Husky là loại chó du nhập vào nước ta, cho nên muốn nuôi loại chó này khỏe mạnh. Chúng ta cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của chúng. 

Thông thường thức ăn dành cho husky chỉ tập trung vào 3 loại chính: Thịt là nguồn năng lượng chính để cung cấp protein; rau củ để cung cấp chất chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu; Các loại thức ăn hạt khô ăn liền cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. 

Ngoài ra bạn cần lưu ý, husky không dễ ăn như chó ta và đường ruột của chúng cũng khá yếu. Vì thế thức ăn dành cho chúng nên phải được nấu chín, đảm bảo an toàn vệ sinh. 

Với thịt, bạn cho husky ăn thịt bò, thịt lợn, thịt gà đều được, tất cả phải là thịt tươi và được nấu chín, ít muối để đảm bảo sức khỏe. Bạn cũng có thể cho husky ăn trứng vịt lộn để tăng cường canxi và khoáng chất, giúp mượt lông đẹp tóc. nhưng tuyệt đối không cho ăn nhiều vì sẽ làm chúng trở nên kén ăn, sau này rất khó cho việc nuôi dưỡng.

Đối với rau củ thì cà rốt là tốt nhất, ngoài ra bạn có thể cho husky ăn hoa quả ít đường, nhiều vitamin C. Cà rốt bạn thái nhỏ, trộn cùng với thức ăn của husky từ 3 -6 tháng tuổi. Đối với husky lớn bạn có thể cho chúng ăn trực tiếp. 

Cuối cùng là các loại hạt khô được bán sẵn trong các siêu thị và cửa hàng. Theo như quảng cáo thì loại này đã tích hợp đầy đủ chất dinh dưỡng, bạn chỉ cần mở nắp và cho cún ăn ngay. Nhưng nhớ là nên chú ý mua các sản phẩm của các thương hiệu uy tín mới đảm bảo chất lượng. 

Có nên coi thức ăn khô cho chó husky là giải pháp lâu dài?

Husky tuy là giống chó có ngoài hình lớn, tuy nhiên chúng lại ăn khá ít. Nhưng ăn ít thì phải chất, bữa ăn dành cho husky nên là những bữa ăn chất lượng và đảm bảo vệ sinh. Bởi husky dễ bị rối loạn tiêu hóa hoặc táo bón nếu bạn cho husky ăn thức ăn không phù hợp, ăn thức ăn ôi thiu và ăn uống sai cách. 

Để khắc phục đề trên thì thức ăn khô lại tỏ ra khá hiệu quả. Nghĩa là đảm bảo vệ sinh, đồng thời bạn có thể  dễ dàng chia nhỏ khẩu phần ăn, không cho em ấy ăn quá nhiều. Tuy nhiên, dù được quảng cáo là đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết nhưng thức ăn hạt đa phần là tinh bột. Vì vậy, đối với husky hiếu động, bạn nên cho cún ăn thêm thịt, rau củ để cung cấp đủ vitamin và khoáng chất. 

Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể sử dụng thức ăn khô cho chó husky làm thức ăn chính, không vấn đề gì. Nhưng cũng không nên bỏ qua việc cho husky nạp thêm dưỡng chất và thức ăn tươi nữa.

Tags:
Thức ăn khô cho chó husky


Source meocun.com

Rate this post

Continue Reading

Trending

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này