Connect with us

Du Lịch

Tổng cục Du lịch

Published

on
(TITC) Thực tiễn hiện nay, mỗi quốc gia quy định nội hàm của khái niệm khách du lịch nội địa khác nhau. Điều này đư­ợc giải thích là do tốc độ phát triển kinh tế xã hội và mức sống của dân của­ mỗi quốc gia khác nhau, hoặc do ph­ương pháp tổng hợp các số liệu về khách du lịch nội địa tại các quốc gia không giống nhau. Theo hư­ớng dẫn của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), khái niệm khách du lịch nội địa đ­ược diễn giải như­ sau:

 


Du lịch (Tourism): là các hoạt động của các cá nhân đi tới một nơi ngoài môi tr­ường sống thư­ờng xuyên (nơi sinh hoạt hàng  ngày của mình) trong thời gian không quá 1 năm liên tục với mục đích chính của chuyến đi không liên quan tới hoạt động kiếm tiền nơi họ đến.


 


Khách du lịch (Visitors): Các cá nhân khi thực hiện các chuyến đi du lịch như­ trên đ­ược gọi là khách du lịch.


Khách du lịch quốc tế (lnbound-outbound visitors) là khách du lịch thực hiện chuyến đi ra khỏi quốc gia mà họ cư­ trú. Chuyến đi đ­ược xác định là lư­ợt xuất – nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế của quốc gia.


Khách du lịch nội địa (Domestic visitors) là khách du lịch thực hiện chuyến đi trong quốc gia mà họ c­ư trú. Chuyến đi đ­ược xác định từ nơi môi trư­ờng sống thư­ờng xuyên đến khi trở về nơi xuất phát.


Hầu hết các quốc gia đều thống nhất về việc xác định thời gian và mục đích cho chuyến đi nh­ưng việc xác định nội hàm của “môi trư­ờng sống thư­ờng xuyên lại không thống nhất. Mỗi quốc gia khác nhau quy định nội hàm của khái niệm khách đu lịch nội địa khác nhau. Theo một nghiên cứu thực hiện ở Tây Ban Nha, sử dụng định nghĩa khác nhau về môi tr­ường sống thư­ờng xuyên sẽ dẫn đến sự khác biệt hơn 30% trong tổng số các chuyến đi đ­ược thực hiện bởi c­ư dân của Tây Ban Nha.


Điều đó có nghĩa là, UNWTO chấp nhận các khái niệm khách du lịch nội địa khác nhau ở các quốc gia khác nhau, chỉ nhấn mạnh mục đích xác định khách du lịch nội địa nhằm tính toán tác động của nhóm này trong các hoạt động kinh tế của riêng từng quốc gia thành viên.


Trong hầu hết các quốc gia đư­ợc khảo sát việc xác định chuyến đi du lịch nội địa th­ường đư­ợc xét theo các thuộc tính: khoảng cách của chuyến đi (1 chiều) tính từ nơi ở, nơi học tập hoặc nơi làm việc; thời gian chuyến đi, tần suất chuyến đi; mục đích chính của chuyến đi; chuyến đi có hoặc không thuê sử dụng các dịch vụ du lịch ở nơi đến.


Sau đây là tổng hợp tham khảo kinh nghiệm và ph­ương pháp thống kê khách du lịch nội địa ở một số quốc gia trên thế giới.


Ân Độ


Sử dụng hệ thống khái niệm của UNWTO, với khách du lịch nội địa, xác định môi trư­ờng sống thư­ờng xuyên là nơi ở và nơi làm việc, học tập như­ng không nói rõ xã, huyện hay tỉnh, hay khoảng cách bán kính là bao nhiêu tuy nhiên trong ph­ương pháp điều tra thì lấy địa giới quận huyện để xác định chuyến đi.


Việc xác định số chuyến đi của khách du lịch nội địa đư­ợc thực hiện tại cấp tiểu bang và vùng lãnh thổ. Cấp quốc gia tổng hợp cộng số liệu của các địa ph­ương.


Ở cấp tiểu bang và vùng lãnh thổ triển khai phư­ơng pháp thống kê theo điều tra hộ gia đình, điều tra tại điểm du lịch, điều tra tại cơ sở l­u trú, điều tra tại điểm ra khỏi địa giới quận, huyện.


Việc tổ chức điều tra không đồng nhất phư­ơng án điều tra chư­a đồng bộ giữa các tiểu bang, dẫn đến những hạn chế cơ bản về kết quả tổng hợp quốc gia: không phân tổ theo nhóm khách (trong ngày, qua đêm, theo mục đích chuyến đi…), kết quả số liệu đư­ợc công bố theo năm.


Trung quốc


Trung Quốc sử dụng các khái niệm và định nghĩa về du lịch nội địa theo các khuyến nghị quốc tế về thống kê du lịch.


Khách du lịch nội địa là cá nhân cụ thể đang thực hiện chuyến đi ra ngoài môi trư­ờng sống th­ường xuyên (hơn 10km) trong thời gian không quá 1 năm liên tục, với mục đích chính của chuyến đi không liên quan đến hoạt động kiếm tiền nơi họ đến. Khách du lịch nội địa đư­ợc phân chia như­ sau:


Khách du lịch (tourist) hay khách nghỉ qua đêm (overnight visitor): chuyến đi có nghỉ qua đêm tại cơ sở lư­u trú du lịch.


Khách trong ngày (same-day visitor) hay khách tham quan (excursionist): chuyến đi dài hơn 5 tiếng và không nghỉ qua đêm tại cơ sở l­ưu trú du lịch.


Điều tra về du lịch nội địa Trung Quốc lần đầu tiên đư­ợc thực hiện bởi Tổng cục Du lịch Trung Quốc (CNTA) và Cơ quan Thống kê Trung Quốc (CNBS) vào năm 1 993. Hiện nay, Trung Quốc tiến hành phư­ơng pháp điều tra tại hộ gia đình theo từng quý. Mẫu điều tra gồm 10.000 dân thành phố và 10.000 dân nông thôn.


Từ năm 1993 – 2010, hình thức phỏng vấn là trực tiếp mặt đối mặt. Từ năm 2011 đến nay phỏng vấn qua điện thoại. Hình thức phỏng vấn qua điện thoại gặp phải khó khăn là tỉ lệ trả lời câu hỏi thấp do ngư­ời trả lời có xu hư­ớng từ chối trả lời các cuộc phỏng vấn tẻ nhạt. Để khắc phục tình trạng này, CNTA đã đơn giản hóa bảng câu hỏi nhằm giảm bớt thời gian phỏng vấn, chỉ yêu cầu ngư­ời đư­ợc phỏng vấn nhớ lại ngẫu nhiên chi tiêu trong 1 chuyến đi; lọc số điện thoại, xóa những số không tồn tại để tăng hiệu quả điều tra.


Malaysia


Các khái niệm đ­ược sử dụng cho du lịch tham khảo theo Sách chỉ dẫn về các khuyến nghị quốc tế về thống kê du lịch IRTS 2008 (the International Recommendations for Tourism Statistics 2008).


Bộ Du lịch Malaysia làm Chủ tịch Ban chỉ đạo về tài khoản vệ tinh du lịch. Tổng cục Thống kê Malaysia làm Chủ tịch ủy ban chuyên môn về thống kê du lịch. Tổng cục  Thống kê Malaysia (DOSM) đã tiến hành điều tra du lịch nội địa từ năm 2007 đến nay để thu đ­ược các số thống kê về du lịch nội địa (năm một lần). Báo cáo Điều tra du lịch nội địa đã có cho các năm 2008, 2009, 2010. Trong khi đó, báo cáo cho năm 2011 hoàn thành vào cuối tháng 3/2012.


Phư­ơng pháp điều tra tiến hành phỏng vấn mặt đối mặt với những ngư­ời đã đ­ược chọn. Thông tin chi tiết liên quan đến du lịch nội địa sẽ đ­ược thu thập từ tất cả các thành viên hộ gia đình từ 15 tuổi trở lên. Khung mẫu điều tra hộ gia đình quốc gia đ­ược tạo ra từ tổng điều tra dân số và nhà ở. Cỡ mẫu 4.000 khu nhà (EB – Enumeration Block) hoặc 34.000 hộ gia đình (living quarters).


Indonesia


Dữ liệu về khách nội địa của lndonesia lấy từ “Điều tra kinh tế xã hội quốc gia” (National Socio Economic Survey – NSES) đ­ược thực hiện theo quý từ năm 2011 (trư­ớc đây đ­ược tiến hành theo năm). Mẫu điều tra cho từng quý là 75.000 hộ gia đình trong cả nư­ớc. Từ NSES sẽ thống kê đ­ược số chuyến đi của hộ gia đình và tổng số khách du lịch nội địa từng quý.


lndonesia xác định khách du lịch nội địa là ngư­ời dân lndonesia tự đi lại trong lãnh thổ lndonesia, ra khỏi môi tr­ường sống thư­ờng xuyên thời gian ít hơn 6 tháng, mục đích của chuyến đi không phải là học tập hoặc để kiếm tiền ở nơi họ đến (họ đi với mục đích du lịch; ở tại khách sạn hoặc cơ sở lư­u trú th­ương mại; khoảng cách khứ hồi của chuyến đi bằng hoặc hơn 100km).


Thông tin liên quan đến du lịch nội địa thu đư­ợc từ cuộc “Điều tra kinh tế xã hội quốc gia” gồm: số lư­ợng khách du lịch nội địa theo nguồn gốc theo tỉnh có điểm đến du lịch chính, mục đích chuyến đi và đặc điểm nhân khẩu học của khách du lịch nội địa.


Điều tra chi tiêu của khách du lịch nội địa đ­ược tiến hành riêng (theo cơ cấu chi tiêu) và những đặc điểm khác của du lịch nội địa. Cuộc điều tra đư­ợc tiến hành tại 86 quận, huyện ở toàn bộ 33 tỉnh ở lndonesia.


Trần Trí Dũng – Ths.Lê Thị Phương Anh

Rate this post
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Du Lịch

Hà Nội: Linh thiêng đền Sái

Published

on

By

Nằm trên núi Sái – một trong 7 ngọn núi thiêng thuộc dãy Thất Diệu Sơn, đền Sái (thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) là nơi thờ Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ – một trong bốn vị thần trấn giữ Thăng Long, người có công giúp vua An Dương Vương diệt trừ Bạch Kê Tinh để xây thành Cổ Loa.

Tương truyền, sau khi dời đô về Thăng Long, vua Lý Công Uẩn đã tới đây xin rước bài vị Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ và lập đền thờ ngài tại kinh thành Thăng Long, lấy tên là đền Quán Thánh – một trong “Thăng Long tứ trấn”.

Hai bên sân phía trước đền Sái là hai ao hình tròn, được gọi là ao Tiên. Bước qua 15 bậc đá, du khách sẽ tới nghi môn gồm 5 cửa: Ở giữa là 3 cổng chính, rộng, được xây kiểu chồng diêm 2 tầng, 8 mái; hai bên là 4 trụ biểu. Hai cổng phụ hai bên nhỏ, có mái che và 2 trụ biểu nhỏ.

Qua nghi môn là tới gác chuông cao 2 tầng, được xây theo kiểu chồng diêm, 8 mái. Công trình này được phục dựng năm 1989. Trên gác treo quả chuông đúc vào thời vua Thành Thái (triều Nguyễn, trị vì từ năm 1889 đến 1907). Tiếp đó là tòa Kính thiên, chính giữa có tấm bia “Huyền Thiên Đạo Quán” niên đại Chính Hòa thứ 22, năm Tân Tỵ (1701). Bốn mặt bia khắc chữ, ca ngợi cảnh đẹp vùng núi Sái, lịch sử và công đức của Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.

Sau tòa Kính thiên là nhà tiền tế và chính điện. Chính điện có mặt bằng kiểu chữ “Công”, gồm tiền đường, thiêu hương và hậu cung. Tiền đường đã được dựng lại theo lối kiến trúc cổ. Hậu cung là công trình được bảo tồn gần như nguyên vẹn với gạch lát nền từ thời Lê, chính giữa là bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ làm bằng đất, sơn son thếp vàng, có chiều cao 2,25m, đường kính 0,9m. Trong đền hiện còn lưu giữ nhiều di vật, đồ thờ có từ thế kỷ XVII – XVIII. Phía sau đền là chùa Sái, tạo thành một quần thể phối thờ theo lối “tiền thần, hậu phật”.

Ngoài những nét đặc sắc về kiến trúc, đền Sái còn được biết đến với Lễ hội rước vua giả (ngày 11 tháng Giêng hằng năm) cùng những phong tục cổ truyền độc đáo được bảo tồn, lưu giữ đến ngày nay.

Có giá trị về nhiều mặt, đền Sái đã được xếp hạng Di tích lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc cấp quốc gia năm 1986.

Thủy Hương

Rate this post
Continue Reading

Du Lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai

Published

on

By

Cập nhật:

Lượt xem: 13.997


Địa chỉ: 2 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai


Tel: (0251) 3822 038; Fax: (0251) 3824 482


Email: svhttdl@dongnai.gov.vn


Website: svhttdl.dongnai.gov.vn


 


Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai


Địa chỉ: 2 đường 30/4, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


Tel: (0251) 8820 844/ 3940 850


Email: ttxtdldongnai@gmail.com


Website: ttxtdldongnai.vn


Rate this post
Continue Reading

Du Lịch

Sơn La: Vân Hồ khai thác lợi thế phát triển du lịch

Published

on

By

Huyện Vân Hồ có khí hậu mát mẻ, cây cối tốt tươi tạo nên những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trù phú, cuốn hút du khách thập phương. Các tour du lịch đến với Vân Hồ khám phá, trải nghiệm vùng đất cao nguyên này ngày một nhiều hơn, người dân bắt đầu xây dựng các cơ sở lưu trú, kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn, nhưng đặc sắc nhất ở Vân Hồ là các nhà nghỉ cộng đồng (homestay) gần gũi với thiên nhiên, cho du khách những trải nghiệm thú vị về phong tục tập quán, nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của vùng đất này.

Một góc homestay Vân Hồ Ecolodge tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ có vị trí thuận lợi, đường giao thông thuận tiện để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng. Ở Vân Hồ đang có các khu du lịch cộng đồng được nhiều du khách biết đến, như: Vân Hồ Ecolodge, Homestay A Chu, Khu du lịch rừng thông Hua Tạt, Khu du lịch cộng đồng các bản Nà Bai, Phụ Mẫu (xã Chiềng Yên)… Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên lượng khách đến Vân Hồ giảm mạnh hơn 50% so với năm 2019 với khoảng 22.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 1.300 lượt, doanh thu đạt hơn 5 tỷ đồng.

Trong hành trình khám phá các điểm du lịch cộng đồng ở Vân Hồ, du khách sẽ được trải nghiệm các tour tự chọn, thưởng thức những vẻ đẹp của núi rừng hoang sơ hùng vĩ, ngắm những bản làng người Mông dưới những thung lũng mơ mận đang khoe sắc, ngắm những chàng trai, cô gái trong trang phục dân tộc sặc sỡ ném pa pao, chơi tâu tí giao duyên tìm bạn tình trong ngày tết. Đêm về, du khách được thưởng thức món thắng cố, nhâm nhi chén rượu ngô bên bếp lửa hồng trong tiết trời se lạnh, xem các tiết mục văn nghệ do chính những người dân bản địa biểu diễn đến tận đêm khuya.

Hòa mình cùng đoàn du khách đến từ Hà Nội, chúng tôi đến Vân Hồ Ecolodge, rộng chừng 1 ha, có 3 nhà sàn nghỉ cộng đồng, 8 căn bungalow sang trọng, có đủ các loại hoa nở bốn mùa. Vân Hồ Ecolodge là một khu nghỉ dưỡng yên bình tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ với thiết kế truyền thống, có bề ngoài giản dị nhưng vẫn toát nên sự sang trọng, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, gần gũi với thiên nhiên với đồi thông xanh mát và những đồi chè trải dài, có thể đón trên 100 du khách nghỉ qua đêm. Nghỉ ở đây, du khách có thể khám phá đời sống, cách làm và dệt vải thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, thưởng thức những đặc sản như thịt nướng, lợn hun khói, lợn bản, gà đen. Chị Tạ Thu Nga, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay: Tôi thật sự ngỡ ngàng với cách làm du lịch cộng đồng của người dân tộc Mông nơi đây, những ngôi nhà đơn sơ nhưng lại có kiến trúc thân thiện với môi trường, tạo nên không khí trong lành, thư giãn; được ăn món thắng cố, thịt treo gác bếp, bánh dày, cơm nếp gói lá. Tôi thích những điệu múa xòe hoa, kèn lá, đàn môi, tiếng khèn của những chàng trai Mông lúc trầm, lúc bổng, du dương, nghe da diết đến nao lòng. Rồi được mặc bộ trang phục thiếu nữ Mông, được học dệt vải, được lên núi ngắm mây bao phủ khi hoàng hôn buông xuống và được xem, thưởng thức tết của dân tộc Mông… Đây là một nơi trải nghiệm, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Trải nghiệm Thác nước Tạt Nàng, tại xã Chiềng Yên, du khách sẽ được tận hưởng khí hậu mát mẻ của các cánh rừng nguyên sinh, lại có thác nước đổ xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng, hữu tình. Hiện, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ huyện Vân Hồ đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích hơn 500m², có kiến trúc rất hiện đại, để du khách đến nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian thiên nhiên lý tưởng. Gặp chị Đoàn Thu Minh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh đang cùng những người bạn du lịch tại khu thác nước này, chị kể về hành trình 1 ngày  trải nghiệm: Chúng tôi được người dân địa phương đưa vào rừng già, ngắm các loại cây và những thảm thực vật còn nguyên sơ, có nhiều cây to mấy người ôm không hết; hai bên đường, hoa đỗ quyên đang rực rỡ màu đỏ và những cây đào rừng bắt đầu nở hoa, những cánh hoa đỏ tươi thắm quyến rũ, làm chúng tôi thi nhau chụp ảnh làm kỷ niệm. Chiều về lên đồi hái cam quýt ăn thỏa thích, rồi được ra chân thác nước nơi tắm cộng đồng, xua tan hết mệt mỏi của một ngày vào rừng khám phá. Tối đến, chúng tôi lại được quây quần bên mâm cơm, do chính người địa phương nấu với những món ăn đặc sản dân tộc. Không chỉ có vậy, khi ăn xong, chúng tôi lại được xem biểu diễn văn nghệ, do những cô gái dân tộc Thái biểu diễn, cô nào cũng trắng trẻo, xinh xắn, khỏe mạnh trong trang phục sặc sỡ. Những lời hát cất lên như gọi mời du khách, điệu múa uyển chuyển, với những đôi tay mềm mại, cùng tiếng nhạc dân tộc sôi động, cứ cuốn hút mọi người hòa theo. Rồi chúng tôi được hòa mình vào vòng xòe, nhảy theo tiếng hát, tiếng nhạc quanh ngọn lửa hồng. Đêm về yên tĩnh, thi thoảng có tiếng tắc kè kêu tìm bạn và những tiếng gà gáy điểm canh. Cái lạnh về đêm của miền Tây Bắc cùng với tình cảm của người dân nơi đây làm cho chúng tôi thêm yêu quý, tin tưởng nơi đây sẽ là điểm thu hút đông khách du lịch gần xa.  

Hầu hết du khách đến trải nghiệm các homestay ở huyện Vân Hồ đều có chung nhận xét về cách tổ chức khá chuyên nghiệp. Nhà sàn vẫn giữ được kiến trúc riêng biệt, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Các homestay có thể đón cùng một lúc nhiều đoàn khách đông người tạo nên khung cảnh sôi động, nhộn nhịp, nhất là vào dịp cuối tuần. Đến đây, du khách không chỉ được trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân bản địa, mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn tùy theo yêu cầu và sở thích. Đây là cách làm mới của đồng bào các dân tộc nơi đây, nhất là người dân tộc Mông, tất cả đều chung sức làm cộng đồng, những nhà có homestay thì có thu nhập từ du khách đến nghỉ, những nhà không làm homestay thì được hưởng lợi từ cung cấp thực phẩm nấu ăn hoặc làm các sản phẩm của dân tộc bán cho du khách, rồi biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống khi du khách yêu cầu. Tất cả các hộ làm dịch vụ đều niêm yết giá chung, nhiều người còn nghe và nói được tiếng Anh, giao tiếp được với khách du lịch nước ngoài, đem đến cho du khách cảm giác bình yên, sự thoải mái và thân thiện.

Chia tay Vân Hồ, khi đêm đã về khuya, đâu đó tại các homestay, ngọn lửa vẫn còn bập bùng sưởi ấm những vòng xòe bất tận, và những du khách đắm mình, say sưa với điệu múa khèn, ngây ngất trong tiếng sáo, đàn môi du dương như níu kéo, mời gọi du khách gần xa…

Minh Tuấn

Rate this post
Continue Reading

Trending

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này